Szkolenia i kursy

Cech Rzemiosł w Łasku sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Warunkiem przyjęcia ucznia na praktykę jest: świadectwo ukończenia gimnazjum, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie oraz oświadczenie dotyczące formy dokształcania teoretycznego.

Wykaz zawodów w których aktualnie uczeń może podjąć naukę:

 • operator procesów introligatorskich
 • krawiec
 • elektryk
 • elektromechanik
 • fryzjer
 • tapicer
 • mechanik
 • blacharz
 • lakiernik samochodowy
 • elektromechanik samochodowy
 • stolarz
 • ślusarz
 • murarz
 • cukiernik
 • rzeźnik
 • wędliniarz
 • monter instalacji CO
 • monter elektronik