Egzaminy

Dokumenty na egzaminy czeladniczo-mistrzowskie składane są w biurze Cechu, a następnie przekazywanie do Izby Rzemieślniczej w Łodzi. W zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, blacharz samochodowy, wędliniarz, egzaminy są przeprowadzane w naszym Cechu, natomiast pozostałe w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydaje Izba Rzemieślnicza w Łodzi. Dyplomy te uznawane są poza granicami naszego kraju bez obowiązku nostyfikacji.

Dokumenty wymagane do egzaminu mistrzowskiego:

 1. Jedna fotografia 35x42 mm (czytelnie podpisana)
 2. Świadectwo czeladnicze
 3. Dowód osobisty
 4. Zaświadczenie o praktyce
 5. Świadectwo ukończenia szkoły
 6. Opłata za egzamin - 1321 zł
 7. NIP osoby opłacającej egzamin
 8. PESEL osoby zdającej egzamin

Dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego:

 1. Jedna fotografia 35x42 mm (czytelnie podpisana)
 2. Umowa o naukę
 3. Dowód osobisty
 4. Zaświadczenie o praktyce
 5. Świadectwo ukończenia szkoły
 6. Opłata za egzamin - 661 zł
 7. NIP pracodawcy

Opłaty za egzaminy należy dokonać na konto Izby Rzemieślniczej w Łodzi
31 8784 0003 0005 0010 0004 0401