Aktualności

Święto Bożego Ciała 2021

W dniu 3 czerwca 2021 r. obchodziliśmy Święto Bożego Ciała. W łaskiej procesji uczestniczyli rzemieślnicy wraz z pocztem sztandarowym Cechu. Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele Katolickim. W Polsce święto to za obowiązujące we wszystkich diecezjach polskich uznał synod gnieźnieński w 1420 roku. Pomimo pandemii covid 19 tegoroczna Uroczystość Bożego Ciała…

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2017

W trakcie zgromadzenia podsumowano 4-letnią kadencję 2013-2017, wybrano przedstawicieli organów statutowych na lata 2017-2021 oraz wręczono odznaczenia i wyróżnienia cechowe. W zebraniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. poseł Piotr Polak,burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi Adam Paprocki oraz Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi Paweł Saar,…

Boże Ciało

W dniu 26 maja 2016 r. obchodziliśmy święto Bożego Ciała. W procesji uczestniczyli rzemieślnicy wraz z pocztem sztandarowym Cechu. Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. W Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Jak widać Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam się może…

Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego 2015

W dniu 28 czerwca br. odbyła się XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, organizowana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku pod hasłem „Rzemiosło wierne Chrystusowi, Ewangelii i Maryi”. Msza Św. koncelebrowana była przez Ks. Bpa Dra Ryszarda Kasynę- Biskupa Pelplińskiego. Nasza organizacja od kilkunastu lat bierze udział w tych…

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2015

Zgodnie ze statutem naszej organizacji w dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu, podczas którego obowiązkiem organów samorządowych jest coroczne złożenie sprawozdania z działalności wybranych na okres 4 - letniej kadencji organów tj. Zarządu Cechu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Członkowie Cechu po wysłuchaniu przedłożonych sprawozdań udzielili Starszemu…

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna