Aktualności

Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego 2015

W dniu 28 czerwca br. odbyła się XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, organizowana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku pod hasłem „Rzemiosło wierne Chrystusowi, Ewangelii i Maryi”. Msza Św. koncelebrowana była przez Ks. Bpa Dra Ryszarda Kasynę- Biskupa Pelplińskiego. Nasza organizacja od kilkunastu lat bierze udział w tych…

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2015

Zgodnie ze statutem naszej organizacji w dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu, podczas którego obowiązkiem organów samorządowych jest coroczne złożenie sprawozdania z działalności wybranych na okres 4 - letniej kadencji organów tj. Zarządu Cechu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Członkowie Cechu po wysłuchaniu przedłożonych sprawozdań udzielili Starszemu…

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna