Organy

Skład Zarządu Cechu

 1. Starszy Cechu - Zygmunt Grzesiak
 2. Pierwszy Podstarszy -  Marian Dobosz
 3. Sekretarz - Waldemar Grzesiak
 4. Członek Cechu - Małgorzata Kacprzak
 5. Członek Cechu - Piotr Wodzyński
 6. Członek Cechu - Grzegorz Oleszczak

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Przewodniczący - Sławomir Łyżwa
 2. Z-ca Przewodniczącego - Anna Kowalska
 3. Sekretarz - Przemysław Gwis
 4. Członek Cechu - Sylwester Woźniak

Skład Sądu Cechowego

 1.  Przewodniczący - Marian Janas
 2. Z-ca Przewodniczącego - Adam Krawiec
 3. Sekretarz - Grzegorz Szylin
 4. Członek Cechu - Piotr Wójtowicz