Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2022

Dodane przez redakcja - śr., 01/06/2022 - 18:32
Wszyscy razem

Dnia 26 maja 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł im. Jana Łaskiego w Łasku.
Podjęto szereg uchwał, ale najważniejszymi było podjęcie uchwał w sprawach sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowe władze- Starszego Cechu, którym został wieloletni członek Cechu Pan Adam Krawiec. Gratulujemy !

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna