Obchody święta Bożego Ciała 2016

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 25 zł. Składka miesięczna